JAVNI POZIV za sodelovanje v kulinaričnem projektu »Želodec na povodec« na prireditvah »Letni oder Ruše 2016«

Cezam – Javni zavod Center za mlade Ruše objavlja JAVNI POZIV za sodelovanje v kulinaričnem projektu »Želodec na povodec« na prireditvah »Letni oder Ruše 2016«.

»Želodec na povodec« je zamišljen kot kulinarična ponudba obiskovalcem Letnega odra Ruše, v tem smislu iščemo gostinsko ponudbo (hrana in pijača).

 

Razpisni pogoji:

Projekt bo potekal 20., 21., 24. in 26. 8. 2016 v parku pred Občino Ruše.

Od sodelujočih pričakujemo:

 • gostinec mora imeti dovoljenje za catering ponudbo s primerno opremo ter osebjem.
 • svoj sedež mora imeti registriran v občini Ruše.
 • imeti mora reference oz. izkušnje z gostinsko ponudbo na podobnih prireditvah.

 

Tretji pogoj oz. število izkušenj bo v primeru večih ponudb ki bodo ustrezale ostalim pogojem – izločevalni kriterij.

Izbrani morajo poskrbeti za red in čistočo na prireditvenem prostoru in sprotno čiščenje ter odvoz odpadkov.

 

Roki in način prijave:

Svojo ponudbo za izvedbo, s pripisom »prijava za gostinca Letni oder 2016«, pošljite ali prinesite na priloženem obrazcu najkasneje do 22. 7. 2016 do 12:00 na naslov:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Šolska ulica 17, 2342 Ruše ali z e-pošto na:

pisarna@cezam.org

Pred festivalom bo z izbranim ponudnikom sklenjena Pogodba o poslovnem sodelovanju, v kateri bodo točno določene dolžnosti in pristojnosti izvajalca in naročnika.

Gostinec bo o izboru obveščen najkasneje do 27. 7.  2016.

 

Informacije:

Vse dodatne informacije so vam na voljo na sedežu CEZAM – Center za mlade Ruše, Falska ulica 17, 2342 Ruše oziroma po telefonu 031 388 635 Ines Deželak  ines.dezelak1@gmail.com

Vlogo najdete s klikom na to povezavo.

……………………………

Gorazd Ladinek

v.d. direktor

Objava:

http://www.cezam.org

 

Poziv za izvedbo oz. organizacijo prireditve »Ustvarjalnice za otroke na Letnem odru Ruše 2016«

POZIV

 

društvom, organizacijam, neformalnim skupinam in posameznikom, ki delujejo na območju Občine Ruše za izvedbo oz. organizacijo prireditve »Ustvarjalnice za otroke na Letnem odru Ruše 2016«

 

Vabimo Vas, da se prijavite kot organizator, oz. izvajalec »Ustvarjalnic za otroke na Letnem odru Ruše 2016«, ki bodo tekle od dne, 21. 8. Do vključno 26. 8. 2016 na prizorišču park pred Občino Ruše.

Prijava naj vključuje:

 

 • program delavnic za otroke, končni izdelek
 • vaše dosedanje reference na tem področju

 

Organizatorju/izvajalcu bo omogočeno:

 

– brezplačna uporaba prostora

– oder ter manjše prenosno ozvočenje Javnega zavoda Centra za mlade Ruše,

– denarna sredstva do višine 500 EUR

 

Ostala organizacija, prijava prireditve, promocija in obveščanje ter druge aktivnosti z izvedbo so v domeni organizatorja Letnega odra Ruše 2016

 

Svojo ponudbo za izvedbo »Ustvarjalnice za otroke na Letnem odru Ruše 2016« pošljite ali prinesite na priloženem obrazcu najkasneje do 22. 7. 2016 do 12:00 na naslov: Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Šolska ulica 17, 2342 Ruše ali na pisarna@cezam.org

 

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki jo sprejemna pisarna Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM prejme do 22. 7. 2016 do 12:00.

Prijave bo pregledala strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov CEZAM-a. Komisija bo izbrala organizatorja oz. izvajalca, katerega ponudba in reference bodo najbolj ustrezal kontekstu prireditve. Komisija lahko tudi vse predloge zavrne, v kolikor bodo izven konteksta prireditve.

Vlogo najdete s klikom na to povezavo!

 

Gorazd Ladinek

v.d. direktor

post

Postani prostovoljec na Letnem odru Ruše 2016

Brezplačna vstopnica na vse dogodke, majica festivala, bogate izkušnje,… pridruži se ekipi Letnega odra Ruše 2016.

Kot prostovolj-ec/ka lahko sodeluješ pri:

 • organizaciji dogodkov in prireditev,
 • promociji dogodkov in prireditev,
 • pri operativni izvedbi prireditev (priprava in pospravljanje prireditvenega prostora,…),
 • imate še vi kakšno idejo?

Prostovoljstvo zajema:

 • brezplačno vstopnico na vse dogodke,
 • majico festivala,
 • malico in pijačo,
 • spoznavanje novih ljudi in druženje,
 • kakovostno preživljanje prostega časa,
 • spoznavanje samega sebe,
 • pridobivanje novih znanj in izkušenj,
 • preverjanje lastnih sposobnosti in spretnosti
 • pisno referenco.

Pridružite se nam na festivalu pod čarobnimi smrekami.

 

Z vašo pomočjo je naša družba boljša, saj s svojim plemenitim poslanstvom in dobro voljo prispevate k razvoju vrednot solidarnosti, sožitja in h kvalitetnemu življenju posameznikov.

 Zaradi vas je svet lepši.

Prijava je možna na pisarna@cezam.org s prijavnim obrazcem.

post

PREDSTAVITEV SPODBUD IN PROGRAMOV POMOČI URADA ZA DELO IN OBČINE RUŠE ZA PODJETJA V LETU 2016

V A B I L O

Spoštovani,
Občina Ruše, skupaj z Uradom za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica ter
Območno obrtno-podjetniško zbornico Ruše organizira delavnico

PREDSTAVITEV SPODBUD IN PROGRAMOV POMOČI URADA ZA DELO IN
OBČINE RUŠE ZA PODJETJA V LETU 2016

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 29. junija 2016 ob 14.30, v avli Doma
Kulture Ruše, Falska cesta 24, 2342 Ruše.

Delavnica bo potekala po naslednjem dnevnem redu:
14.30 Pomoč delodajalcem – aktualne spodbude pri zaposlovanju novih sodelavcev
(Marjeta Kovač – vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica)
14.45 Pomoč zavoda pri postopkih izbire novega sodelavca (Marjeta Kovač – vodja Urada
za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica)
15.00 Pomoči de minimis za podjetja in podjetnike Občine Ruše za leto 2016 (mag. Karin
Jurše – direktorica občinske uprave Občine Ruše)
15.15 Razprava (vprašanja in odgovori)
Predvideno trajanje delavnice je do 15:30.
Vljudno vabljeni.