post

Občina Ruše tudi letos razvojno naravnana

ruše 2

Na novinarski konferenci, ki je potekala v petek 11.1.2013, sta župan Občine Ruše Uroš Štanc in direktorica občinske uprave mag. Bojana Muršič predstavila zaključne projekte Občine Ruše, ki so bili izpeljani v letu 2012 ter razvojne načrte za letošnje leto.


Poseben poudarek sta namenila vrsti pomembnih projektov, kateri osnovni namen je izboljšanje in dvig kakovosti življenja za vse občane, kakor tudi ustvarjanje novih možnosti in prioritet za nove projekte. Za izvedbo večjih projektov v letu 2012 so tako namenili okvirno 1,2 mio. evrov, za leto 2013 pa načrtujejo za kar 2,3 mio. evrov večjih investicij s strani občine in še investicijo v višini 1,3 mio. evrov s strani države za namen rekonstrukcije mariborske-falske ceste. Skupaj bo tako v letu 2013 predvidoma realiziranih za 3,6 mio. evrov večjih investicij, kar je za 3 krat več kot predhodno leto. Velik del projektov finančno pokrivajo iz nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot velik uspeh si štejejo tudi zadržanje proizvodnje podjetja Geberit v občini, ki trenutno zaposljuje 200 ljudi in se namerava na novi lokaciji širiti in dodatno zaposlovati.

Župan Občine Ruše Uroš Štanc je predstavil vrsto projektov, ki jih je občina zasključila v preteklem letu (2012). Med temi je še posebej izpostavil Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Ruše, ter dela Smolnika, obnovo vodovoda v Špengovi ter Gasilski ulici v Rušah, protiprašno ureditev dostopne ceste do ZC Ruše-1 faza, izgradnjo vodovoda v Lobniški ulici v Rušah, energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave, projekt “Zdravo mesto”, projekt Simbioza, projekt WETMAN in postavitev in postavitev otroških igral v parku ob ulici Norberta Vebra, ki jih je doniral Marles, ter zamenjava strešne kritine na vrtcu Ruše, ki je bila donirana s strani podjetja Megametal. Poudaril je, da gre za razvojno naravnane projekte, ki bodo v bodoče omogočali uspešen razvoj občine in občanov. Pri tem je župan izpostavil: “Še posebej me veseli, da smo za izveddbo teh projektov uspeli pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podobna usmeritev nas čaka v prihodnje, ko nameravamo dokončati oz. nadaljevati vrsto projektov, za izvedbo katerih bomo prav tako uspešno črpali evropska sredstva”.

Med razvojnimi projekti v letu 2013 je župan izpostavil naslednje projekte. Med napomembnejšimi je rekonstrukcija mariborske-falske ceste, saj se je občina po zahtevnih in dolgih pogajanjih z državo o tem tudi uspela z njo dogovoriti. Nadalje izvedba vodovoda Vinska pot, komunalna ureditev območja poslovne cone Geberit, predvidoma odreditev odcepa Drevoredne ulice (v okviru katerega bodo uredili ceste, kanalizacijo in vodovod), rekonstrukcija vodovoda v Kopališki ulici v Rušah, projekt Obnova prostorov in energetska sanacija Doma kulture Bistrica ob Dravi, rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Vivatove steklarne in drugi.

Občina je tudi resno pristopila k proučitvi organizacijskih procesov obremenjenosti posameznih delovnih mest z namenom izboljšanja učinkovitosti delovanja občinske uprave, kar so nazadnje na volitvah podprli občani, ki to sedaj tudi pričakujejo.

post

Bralni maraton uspel

bralni 5

Člani kulturnega društva Franjo Sornik iz SmoLnika so v petek pripravili braLni maraton- “PRIDI, PRISLUHNI, PREBERI, OBOGATI”, ki so ga izvedli v mali dvorani CEZAM. Glavni namen maratona je vzajemno izobraževanje oz. medgeneracijsko deljenje izkušenj.


Idejo o braLnem maratonu so sprožili člani braLne sekcije kulturnega društva Franjo Sornik iz Smolnika. Želijo si, da bi si bralci različnih generacij delili izkušnje ter, da bi ljudje branje spoznali kot še vedno pribljubljeno in kvalitetno preživljanje prostega časa.

Čeprav so večino mladih prevzele sodobne spletne socialne mreže, smo na bralnem maratonu bili priča, da temu ni tako. Maratona se je udeležilo več kot polovico mladih, ki so na ta način še dodatno obogatili svoj besedni in pisni zaklad.

post

MEDNARODNO STRELSKO TEKMOVANJE RUŠE 11. – 13. 1. 2013

V Rušah je od 11. do 13. januarja 2013, v organizaciji Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše potekalo 19. mednarodno strelsko tekmovanje z zračno puško in pištolo.
Tekmovanja se je udeležilo 206 tekmovalk in tekmovalcev iz 8 držav (Francije, Turčije, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije).

Ruško tekmovanje je znova dokazalo, da se lahko v Rušah dosegajo izjemni strelski rezultati. Tako smo bili lahko priča postavitvi novega državnega rekorda Slovenske reprezentance v puški, v sestavi: Živa Dvoršak, Saša Marija Ratnik in Nina Juvan, z doseženimi 1183 krogi ter novemu državnemu rekordu v finalni seriji – ženska puška posamezno, ki ga je dosegla Živa Dvoršak z 207,5 kroga. Odličen rezultat rednega dela drugega dne je dosegel tudi naš najboljši strelec Rajmond Debevec in se s 596 krogi kot drugi uvrstil v finalni dvoboj, katerega pa je končal na 8. mestu.

Po zelo uspešno izvedenem 19. mednarodnem tekmovanju pa se Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše že ozira v prihodnje leto, v katerem bo od 12. do 14. 1. 2014 organizator jubilejnega 20. mednarodnega strelskega tekmovanja v Rušah.

Več o tem v Občinskem informatorju v torek 15.1., sredo 16.1. in četrtek 17.1. ob 18.30.

post

MEDNARODNO STRELSKO TEKMOVANJE RUŠE 11. – 13. 1. 2013

V Rušah je od 11. do 13. januarja 2013, v organizaciji Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše potekalo 19. mednarodno strelsko tekmovanje z zračno puško in pištolo.
Tekmovanja se je udeležilo 206 tekmovalk in tekmovalcev iz 8 držav (Francije, Turčije, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije).

Ruško tekmovanje je znova dokazalo, da se lahko v Rušah dosegajo izjemni strelski rezultati. Tako smo bili lahko priča postavitvi novega državnega rekorda Slovenske reprezentance v puški, v sestavi: Živa Dvoršak, Saša Marija Ratnik in Nina Juvan, z doseženimi 1183 krogi ter novemu državnemu rekordu v finalni seriji – ženska puška posamezno, ki ga je dosegla Živa Dvoršak z 207,5 kroga. Odličen rezultat rednega dela drugega dne je dosegel tudi naš najboljši strelec Rajmond Debevec in se s 596 krogi kot drugi uvrstil v finalni dvoboj, katerega pa je končal na 8. mestu.

Po zelo uspešno izvedenem 19. mednarodnem tekmovanju pa se Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše že ozira v prihodnje leto, v katerem bo od 12. do 14. 1. 2014 organizator jubilejnega 20. mednarodnega strelskega tekmovanja v Rušah.

Več o tem v Občinskem informatorju v torek 15.1., sredo 16.1. in četrtek 17.1. ob 18.30.

post

Občinski informator 154 (14.1.2013)

občinski informator

Tokrat v občinskem informatorju:
-akademija ob 70. obletnici padca Pohorskega bataljona
-19. mednarodno strelsko tekmovanje v Rušah
-regijsko lokostrelsko tekmovanje na Muti
-tradicionalni nogometni turnir v Rušah
-kvalifikacije za državno prvenstvo v namiznem tenisu
-sprejem novega defibrilatorja v Svetem Vidu pri Vuzenici
-bralni maraton v Cezamu
-novinarska konferenca občine Ruše
-Zidanškova brigada

post

Občinski informator 154 (14.1.2013)

občinski informator

Tokrat v občinskem informatorju:
-akademija ob 70. obletnici padca Pohorskega bataljona
-19. mednarodno strelsko tekmovanje v Rušah
-regijsko lokostrelsko tekmovanje na Muti
-tradicionalni nogometni turnir v Rušah
-kvalifikacije za državno prvenstvo v namiznem tenisu
-sprejem novega defibrilatorja v Svetem Vidu pri Vuzenici
-bralni maraton v Cezamu
-novinarska konferenca občine Ruše
-Zidanškova brigada