post

JAVNI POZIV za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM

 

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM na podlagi 16. člena Statuta izdaja

J A V N I  P O Z I V

za izbiro dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti

v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM

I. Javni poziv

Javni zavod Center za mlade Ruše CEZAM objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene predlagatelje, da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Centra za mlade Ruše CEZAM.

II. Predmet javnega poziva:

Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda Centra za mlade Ruše – CEZAM za mandatno obdobje 2019 – 2023.

III. Na javni poziv  lahko vložijo kandidature:

Društva, zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.

IV. Predložitev kandidatur:

Predlog za kandidaturo mora obvezno vsebovati:

– naziv in naslov predlagatelja,

– podatke o  kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču),

– pisno soglasje kandidata h kandidaturi,

– opis dosedanjih izkušenj na področju delovanja zavoda

– pisno soglasje kandidata o uporabi in obdelavi osebnih podatkov (priloga k pozivu).

Predlogi za kandidature morajo biti priporočeno poslani najkasneje do vključno, 23. 1. 2019izključno na naslov:

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

Mariborska cesta 31

2342 Ruše

z obveznim pripisom:

»Ne odpiraj – prijava Svet zavoda CEZAM«.

Prijave se lahko oddajo tudi osebno na recepciji Bazena / Športnega parka Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, do najkasneje 12.00 ure istega dne.

Dodatne informacije: 031-388-635/pisarna@cezam.org

 

 V. Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov:

Odpiranje kandidatur in izbor kandidatov bosta opravila direktor Javnega zavoda in županja Občine Ruše, najkasneje v roku 5 dneh po preteku roka za predložitev kandidatur.

Izmed prispelih kandidatur direktor Javnega zavoda in županja Občine Ruše izbereta vsak po enega predstavnika, ki ga s sklepom imenujeta v svet zavoda.

VI. Izid javnega poziva:

O izidu javnega poziva bodo kandidatke/kandidati obveščeni pisno, v roku 8 dni po izboru predstavnika.

 

Številka: 01/2019

Datum: 7. 1. 2019

 

 

Pripravil: Jan Sredenšek

 

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM

Predsednik Sveta zavoda

Uroš Majcenovič l.r.

 

BESEDILO javnega poziva in pisno soglasje o uporabni in obdelavi osebnih podatkov

 

 

 

post

Svetlice 2018

»Tu se zberemo kresnice, mestne frajle, lepotice.

O skrivnostih govorimo, v siju plesa zažarimo.«

Mojca Andrej

cover

PRAVLJIČNI DECEMBER V RUŠAH – CELOTNI PROGRAM

 

Petek, 30.11.2018 ob 18:00

Svetlice (prižig luči)

Park pred Občino Ruše

organizirata CEZAM in OŠ Janka Glazerja Ruše

Sobota, 1.12.2018 ob 14:00

Otvoritev Velikega drsališča s KURS-om

Športni park Ruše

organizirata KURS in CEZAM

Sobota, 22.12.2018 ob 17:00

Božiček na ledu

Športni park Ruše

organizira CEZAM

Ponedeljek, 31.12.2018 ob 20:00

Silvestrovanje na ledu

Športni park Ruše

organizira CEZAM

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 

PRAZNIČNO VZDUŠJE:

 

Četrtek 29.11.2018 ob 17:00

Izdelovanje voščilnic; ustvarjalna delavnica za otroke

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

 

Petek 30.11.2018 ob 16:30

Adventne delavnice          

Dom kulture Ruše

organizira DPM Ruše

 

Sobota 1.12.2018 ob 17:00

Krog prijateljstva               

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

 

Sreda 5.12.2018 ob 17:00

Živali obiščejo babico Zimo in prihod Miklavža, Lutkovno-glasbena predstava;

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizirata KUD SVOBODA in KO Bistrica ob Dravi

 

Četrtek 6.12.2018 ob 17:00

Za mojo jelko; ustvarjalna delavnica za otroke

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

 

Ponedeljek 10.12.2018 ob 11:00

Medgeneracijski božični koncert Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše

Dom kulture Ruše

organizira GSKŠ Ruše

 

Ponedeljek 10.12.2018 ob 17:00

Lutkovna predstava Babica Marmelada, (Lutkovna skupina Hompe)

Dom kulture Ruše

organizira OŠ Janka Glazerja Ruše – Vrtec Ruše

 

Sreda 12.12.2018 ob 18:00

Praznični koncert

Dom kulture Ruše

organizira Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Dislocirani oddelek Ruše

 

Četrtek 13.12.2018 ob 17:00

DAN LUČI – izdelajmo svetilke; ustvarjalna delavnica

CID Ruše

organizira DPM Ruše

 

Četrtek 13.12.2018 ob 17:00

Lucijine lučke; ustvarjalna delavnica za otroke

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

 

Petek 14.12.2018 ob 16:00

Zimska dekoracija, ustvarjalna delavnica dekoracije iz slanega testa

Dom kulture Ruše

organizira VDC Polž Maribor – enota Ruše

 

Sobota 15.12.2018 ob 11:00

Postavitev jaslic

Kapelica v središču vasi, Bistrica ob Dravi

organizira KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

Sobota 15.12.2018 ob 17:00

Božični koncert

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

Sobota 15.12.2018 ob 17:00

Božičkove težave rešijo Metuljčice

Dom krajanov Bezena

organizira KUD Bezena

 

Nedelja 16.12.2018 ob 15:30

Lucijin sprehod

Kapelica Bistrica ob Dravi

organizira KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

Torek 18.12.2018 ob 16:00

20. Božični turnir v namiznem tenisu

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira ŠD Bistrica ob Dravi

 

Četrtek 20.12.2018 ob 17:00

Pečemo pecivo; delavnica peke za otroke

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

 

Petek 21.12.2018 ob 18:00 do 20:00

Podaj roko, dobrodelna akcija

CID Ruše

organizira DPM Ruše

 

Torek 25.12.2018 ob 18.00

Božični večerni pohod na Martnico

Zbirno mesto: Park pred Občino Ruše

organizira Društvo Aktivni smo

 

Sreda 26.12.2018 ob 17:00

31. Novoletni koncert Godbe Ruše; Regiment po cesti gre, sodeluje Mažoretni in twirling klub Ruše

Športna dvorana Ruše

organizirata Godba Ruše, Mažoretni in twirling klub Ruše

 

Petek 28.12.2018 ob 17:00

Koledovanje po vasi

Bistrica ob Dravi, Log

organizira KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 

V DECEMBRU TUDI:

 

Četrtek 6.12.2018 ob 17:00

Otvoritev likovne razstave

Hotel Veter Ruše

organizira Likovno društvo RULIK Ruše

 

Petek 14.12.2018 ob 19:00

Fotografska razstava Marije Flis; Ruški Obrazi

Mariborska knjižnica – Knjižnica Janka Glazerja Ruše

organizirata Marija Flis in Knjižnica Janka Glazerja Ruše

 

Sobota 15.12.2018 ob 9:00

Po poteh Ruške čete (vodi Tomaž Jurše)

Zbirno mesto: Gasilski dom Smolnik

organizira KO Smolnik

 

Nedelja 16.12.2018 ob 17:00

Krajevni praznik Smolnika                              

Gasilski dom Smolnik

organizirata KO Smolnik in  KUD Franjo Sornik Smolnik

 

Sreda 19.12.2018 ob 17:00

Predstavitev romana Tisoč Rož – odličnega dela spod peresa vse odličnejše slovenske pisateljice Eve Kovač

Pogovor bo vodila ga. Ajda Špetič, glasbena spremljava Peter Andrej

Dom kulture Ruše

organizira DPM Ruše

 

Četrtek 20.12.2018 ob 17:00

Zaključni nastop Gimnastične šole Ruše

Gimnastična dvorana Ruše

organizira Gimnastična šola Ruše

 

Sobota 22.12.2018 ob 16:00

Likovna razstava

Galerija B, Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

Sobota 22.12.2018 ob 17:00

Krajevni praznik Bistrice ob Dravi

Dom kulture Bistrica ob Dravi

organizira KO Bistrica ob Dravi

  

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

 

ŽUPNIJA RUŠE VABI V ŽUPNIJSKO RUŠE:

 

30.11.2018 ob 17:30

Adventna delavnica; izdelovanje adventnih venčkov (v veroučni učilnici Župnišča Ruše)

 

2.12.2018 ob 8:00 in 10:00

1. ADVENTNA NEDELJA; blagoslov adventnih venčkov

 

5.12.2018 ob 17:00

Sv. maša in srečanje s sv. Miklavžem

 

8.12.2018 ob 8:00 in 17:00

Sv. maša; praznik brezmadežnega spočetja Device Marije; za našo župnijo molitveni dan, po maši Koncert komornih skupin Godbe Ruše z gosti (organizira Godba Ruše)

 

9.12.2018 ob 8:00 in 10:00

2. ADVENTNA NEDELJA;

10:00 predstavitev prvoobhajancev

 

13.12.2018 ob 17:30

Adventni večer; Predstavitev Jakobove poti, Miro Jaušovec (v veroučni učilnici Župnišča Ruše)

 

16.12.2018 ob 8:00 in 10:00

3. ADVENTNA NEDELJA;

10:00 predstavitev birmancev, po sv. maši srečanje staršev in botrov v veroučni učilnici; za našo župnijo spovedni dan

 

17.- 21.12.2018

Adventna duhovna obnova za veroučence

 

23.12.2018 ob 8:00 in 10:00

4. ADVENTNA NEDELJA in sprejem Betlehemske lučke miru

 

24.12. 2018

SVETI VEČER:

17:00 Srečanje otrok pri jaslicah, blagoslov jaslic in sv. maša,

24:00 Polnočnica

 

25.12.2018 ob 10:00 in 17:00

Božična sv. maša

 

26.12.2018 ob 10:00

Sv. maša in blagoslov vode in soli ter molitev za domovino; praznik Sv. Štefana

(koncert MePZ Ruše ob 10:00)

 

27.12.2018 ob 17:00

Sv. maša in blagoslov vina;

praznik Sv. Janeza

 

28.12.2018 ob 16:30

Molitvena ura in sv. maša namenjena molitvi otrok in družinam, ki trpijo;

praznik nedolžnih otrok

 

30.12.2018 ob 8:00 in 10:00

Praznik sv. družine; k sv. maši ob 10. uri še posebej vabljene družine

 

31.12.2018 ob 17:00

Slovo od starega leta; pri sv. maši se bomo zahvalili za vse dobro, kar smo prejeli v tem letu

 

1.1.2019 ob 10:00

Sv. maša, pri kateri bomo prosili za blagoslov in Božje varstvo v novem letu; dan miru

 

6.1.2019 ob 8:00 in 10:00

Sv. maša; praznik sv. treh kraljev; blagoslov vode, kadila in krede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

post

16. KantFest International

ˮMednarodni festival kantavtorstva, 16. KANTFEST International je na vzletni rampi!ˮ

Popeljal nas bo med največja imena slovenske glasbe in besede in predstavil najbolj sveže.

 

Poster6

Glavna gostja prvega večera:  SVETLANA MAKAROVIČ s SPREMLJEVALCI

Poster3_b

 

Zvezde drugega večera: JANI KOVAČIČ & ANA PUPEDAN  + BOJAN SEDMAK + KANTE KANTFESTA

 

Poster5_b

 

Predstavlja se tudi deveterica, ki se bo potegovala za Zlato Kanto in nagrado Vox populi, v petek, 9. 11. 2018 ob 20:00 v dvorani Doma kulture Ruše:

Anže  Angel  Palka, Natasa Vester Trseglav,  Sandra Erpe, Dinko Hrabrić (HR), Moonshine alko, Peter Pero Kek, Anita Šunjić (BIH), SaraReneja Centrih, Dan Zelisko (PL)

Poster4c

*Gostje festivala:

*Petek, 9. 11. 2018:  SVETLANA MAKAROVIČ s SPREMLJEVALCI

*Sobota,  10. 11. 2018, 20:00 Klub KGB, Maribor: JANI KOVAČIČ & ANA PUPEDAN + BOJAN SEDMAK +   KANTE KANTFESTA!

 

Povezave: http://kantfest.si/ , http://www.sigic.si/?tag=Kantfest

Nakup vstopnic za petek, 9. 11. 2018:

Cena vstopnice je 8,00 €, s kartico Šport Ruše -25%.

Vstopnice je mogoče kupiti v Športnem parku Ruše – recepcija bazena, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, ponedeljek – nedelja: 8:00-21:00,
ter 1 uro pred prireditvijo v Domu kulture Ruše.

Informacije:
Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, 031-388-635, pisarna@cezam.org

Športni park Ruše, 02/673-05-03, 051-624-401, info@sportniparkruse.si

 

Nakup vstopnic za soboto, 10. 11. 2018:

http://klub-kgb.si/

FESTIVAL PODPIRAJO: CEZAM, Ministrstvo za kulturo, Radio Maribor, Hartman d.o.o., Klub KU-KU, Radio Prvi RTV SLO , ET Ferrum d.o.o., Klub Nomadi, Klub KGB

post

PredMartinovo 2018

 

V soboto, 3. novembra 2018, ob 13:00 uri, vabljeni na PredMartinovo 2018, na parkirišču Kmetijske zadruge Ruše.

 

Program:

09:00 Brezplačno kopanje za babice in dedke z vnučki ter starejše od 65 let v Bazenu Ruše (Športni park Ruše)

13:00 Martinov krst, v režiji Toneta Partljiča in v izvedbi Smej se z nami – Gledališče KD Pekre Limbuš

in kulturni program:

Godba Ruše in Mažoretni in twirling klub Ruše

Folklorna skupina Bistrica ob Dravi

Folklorna skupina Kulturno Društvo Franjo Sornik Smolnik

Operni pevec Tim Ribič

Pozdrav ljutomerske vinske kraljice Martine XIX., Tjaše Kovačič

13:00 Martinov sejem in degustacija vin, predstavitev vinarjev iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije (podravske, posavske, primorske)

14:00-16:00 Ustvarjalne delavnice za otroke, Samira Awadalla

14:00 Alfi Nipič in njegovi muzikanti

Ostali program:

Medgeneracijsko srečanje

Martinov kviz

After DJ Martinovo – DJ Johnny Be Good

 

Degustacija vin bo potekala s kuponi v znesku 1,00 EUR.

Kavcija za stekleni kozarec za degustacijo znaša 5,00 EUR.

V primeru slabega vremena se prireditev seli v notranje prostore Kmetijske zadruge Ruše.

 

Vabljeni!

 

PredMartinovo_A3_digital PredMartinovo_A3_program_digital

post

Svetlice – prireditve v decembru 2018

 

Društvom in organizacijam v občini Ruše

 

Pozdravljeni,

leto je okoli in ponovno sestavljamo program »veseli december v Rušah«, h kateremu vsakdo prispeva svoj delček. Tudi letos pripravljamo skupni program pod naslovom Svetlice 2018.

Prosimo, da nam na priloženem obrazcu pošljete prireditve, ki jih boste v tem času želeli izvesti, da bomo lahko poskrbeli za skupno promocijo in obveščanje.

Podatke nam pošljite najkasneje do torka, 23. 10. 2018 na naslov vesna@cezam.org ali pa jih prinesite v Dom kulture Ruše, Falska cesta 24, 2342 Ruše (pisarna CEZAM).

Hvala in lep pozdrav.

 

Obrazec Svetlice 2018

Skupna promocija Svetlice 2018_dopis

20171201_191620_003_01

 

post

Otroški gledališki abonma Lučka 2018/2019

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA LUČKA 2018/2019 

Dom kulture Ruše

Nepozabno doživetje v Domu kulture Ruše, ki mlade gledalce obogati in jim približa svet lutk, glasbe in gledališča.

PROGRAM:
1. Jamska človeka, gledališka predstava 
Enostavno Prijatelji
nedelja, 14. 10. 2018, ob 11:00

2. Kekec in Bedanec, gledališka predstava 
Družinsko gledališče Kolenc
nedelja, 25. 11. 2018, ob 11:00

3. Obuti maček, gledališka predstava 
Družinsko gledališče Kolenc
nedelja, 20. 1. 2019, ob 11:00

4. Sneguljčica, glasbena predstava 
Gledališče Makarenko
nedelja, 17. 2. 2019, ob 11:00

5. Medvedja simfonija, gledališka predstava
KUKUC gledališče – Najlepše predstave s poslanstvom
nedelja, 24. 3. 2019, ob 11:00

Lucka_zlozenka_A4_4-4_PRINT-1

Lucka_zlozenka_A4_4-4_PRINT-2

 

Cena abonmaja za 5 predstav znaša 26,00 EUR. 
Cena vstopnice za posamezno predstavo pa 6,00 EUR.
Ob nakupu abonmaja Lučka in nakupu karte za posamezno predstavo ima en spremljevalec otroka prost vstop. 
Otroški gledališki abonma Lučka je primeren za otroke od 3. do 12. leta.

Popusti: 
10% za imetnike ŠPORT RUŠE KARTICE

Ugodnosti: 
Abonma za drugega otroka: 19,00 EUR, za tretjega otroka in vse naslednje otroke iz istega gospodinjstva: 10,00 EUR.

Nakup abonmaja in vstopnic (od 24. 9. 2018):
Športni park Ruše – recepcija bazena, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, ponedeljek – nedelja: 8:00 – 21:00
Dom kulture Ruše, Falska cesta 24, Ruše – 1 uro pred predstavo. 
Število abonmajev in vstopnic je omejeno.

Informacije:
Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, 031/388-635; pisarna@cezam.org, www.cezam.org
Športni park Ruše, 02/673-05-03, 051/624-401; info@sportniparkruse.si, www.sportniparkruse.si

post

RUŠKA NEDELJA 2018 – ZAPORA CESTE

OBVESTILO!

legacy-applications-roadblock

 

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo zaradi organizacije prireditve “Ruška nedelja” na regionalni cesti R3-705/1432 v naselju Ruše spremenjen prometni režim (popolna zapora), v času od 5.00 do predvidoma 19.00 ure.

Obvoz zaprte ceste v Rušah bo potekal na relaciji Industrijska ulica – Tovarniška cesta – Kolodvorska ulica in obratno.

Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo novo postavljeno prometno signalizacijo in navodila organizatorja.

Hvala za razumevanje!