Svet zavoda

Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

1 predstavnik delavcev CEZAM-a,
3 predstavniki ustanovitelja,
1 predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Člani sveta zavoda:

Mojca Jančar, predsednica
Robert Leva, član

Danilo Švikart, član
Vesna Glavendekić, članica