Svet zavoda

Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

1 predstavnika delavcev CEZAM-a,
2 predstavnika ustanovitelja,
2 predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti

Člani sveta zavoda:

Aljaž Šporin, predsednik
Mojca Jančar, članica
Miha Žižek, član
Marko Ozim, član