Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

  • 1 predstavnika delavcev CEZAM-a,
  • 2 predstavnika ustanovitelja,
  • 2 predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti

Člani sveta zavoda:

Uroš Majcenovič, predsednik

Gregor Komac, namestnik predsednika

Samo Robič, član

Aljaž Šporin, član

Aleksander Feržan, član