Categories
Razpisi

REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČILA MALE VREDNOSTI
Zaporedna številka Javnega naročila JNMV – 09/11/2012 – 1 – B

Predmet javnega naročila:

REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE

(Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=23281&nar=MV

Dokumentacija:

JNMV-09112012-1-B

JNMV-09112012-1-B

eNarocanje_d287864869353120