Categories
CEZAM Druge organizacije Kultura

“Sveto pismo, Trubar in Slovenci” – povzetek predavanja

Včeraj, 3.4. ob 19.00, smo NLPS v sodelovanju s CEZAM-om v Kulturnem domu Ruše za naše občane in goste pripravili predavanje na temo “Sveto pismo, Trubar in Slovenci”.

V letu 2017 svet in Evropa obeležujeta 500-to obletnico reformacije, to je verskega, kulturnega in političnega gibanja v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev tedanje rimskokatoliške cerkve. Ena izmed ključnih zahtev te preureditve je bila, da bi naj vsak vernik sam bral sveto pismo v njemu razumljivem jeziku. Zaradi tega je reformacija pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih in na narodno zavest številnih evropskih narodov, tako tudi nas Slovencev.

Da nam bolje osvetli dogodke tega časa in vlogo nam najbolj znanega reformatorja Primoža Trubarja, smo povabili Matjaža Črnivca, tajnika svetopisemske družbe, ki se ukvarja s prevajanjem novozaveznih besedil v sodobno slovenščino, pisanjem pesmi in člankov na razne teme. Živi v Ljubljani, je poročen in ima dva sinova. Matjaž zase pravi, da se uči biti Jezusov učenec – zanima ga odnos kristjanov do sodobne družbene resničnosti, pri čemer mu je evangelij v stalen izziv in navdih.

V svojem zanimivem predavanju je Matjaž zelo dobro argumentiral svoji dve uvodni izzivalni tezi o vlogi in mestu reformacije in reformatorjev na slovenskem: “Brez Svetega pisma in Trubarja morda sploh ne bi bilo Slovencev.” in “Če ne bi bilo Trubarjevega literarnega delovanja, se slovenska narodna zavest morda sploh ne bi razvila.” Po predavanju se je razvila prijetna diskusija, odgovori na vprašanja poslušalcev in ogledi publikacij Svetopisemske družbe.

povzela Zdenka Steblovnik Župan

 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (5)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (11)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (14)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (7)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (16)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (13)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (22)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (21)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (27)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (30)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (24)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (31)
 • Matjaž Č. 03April2017, RUŠE (32)