Categories
CEZAM

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo funkcionalnega zemljišča v najem / souporabo

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018, 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Občine Ruše št.: 3528-014/2019-2 objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – funkcionalno zemljišče v izmeri 16 m2. Predmet oddaje je del funkcionalnega zemljišča parc. št. 18/3, k.o. 665 Ruše (podrobnejša lokacija je opredeljena na sliki lokacije), v izmeri 16,00 m2, z namenom postavitve kioska za prodajo sladoleda.

Slika točne lokacije je prikazana v tej objavi.

DOKUMENTI ZA PRENOS

  1. DOKUMENT – NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

  2. VLOGA ZA NAJEM FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA

  3. SLIKA TOČNE LOKACIJE