Categories
CEZAM Razpisi Športni park Ruše Uncategorized

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo pisarniškega materiala

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo pisarniškega materiala

Pokritega bazena s spremljajočimi prostori (Športni park Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše in

Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše)

Celotno besedilo povabila